Curriculum vitae
Ars Poeticám
A Móczár család
Dr. Móczár Istvánné
Dr. Móczár Katalin
Családi fotók
A Móczár rendelő
A minószi Atlantisz - I.
Európa Atlantisza - II.
europaatlantisza.com
Legendák földjén
TV, rádió
50 tipp Atlantisz mellett
The Ring of Minos
Chrissi-sziget kalandtúra
LiLLi.hu könyváruház
Belépés
Bejegyzések megtekintése
Új bejegyzés
Regisztráció
 
A pillanat képei:

   

   Dr. Móczár István 1974 óta dolgozik háziorvosként Maglódon. Család orvosi hivatása mellett közéleti tevékenységével is kivívta a település lakóinak tiszteletét. Sokan nem értik megszállottságának indítékait, nem ismerik hitvallását. Élete során mindig az "arany középutat" választotta. Függetlenségét soha nem adta fel! Ellene van minden politikai, világnézeti, nemzetiségi vagy egyéb társadalmi törésvonal jelentette megosztottságnak. Vallja, hogy egy orvosnak középen a helye.

   A közvetlen kapcsolatokat ápoló doktor egyébként zárkózott személyiség. Talán ez az ellentmondás a róla kialakított kép kulcsa. Sokirányú tevékenysége, sokrétűsége kevésbé ismert a lakosság körében. Így csak az életébe belelátók tudják róla, hogy az érdeklődési köre az Atlantisz története (tiltakozik, ha Atlantisz kutatónak nevezik, ő csupán a minószi Kréta szerelmese!), amely teóriájához a helyszíni kutatásai révén és Platón írásaira alapozva a minószi (krétai) Atlantiszt véli összekapcsolni a legendával. Különösen vonzódik a régészethez, a Körös- és Tiszai kultúra emlékeihez, de éppúgy érdekli őt a képzőművészet, a filmkészítés, és otthonos a számítástechnikában is.

   "Volt idő, amikor azzal vádoltak, hogy túl sokat szerepelek, holott csak egy végtelenül elszánt Maglódért való tenni akarás munkálkodik bennem. Nem tudom miért, de a lokálpatriotizmusom már-már életfilozófiámmá vált" - vallja magáról.

   Olyan koncepciózus ember, akiből valósággal záporoznak az ötletek. Gyűjti a településsel kapcsolatos történeteket, értékes relikviáit. Előkészíti egy igényes monográfia megírásának alapjait. Így nem csoda, hogy ez a könyv is az ő elképzelései szerint született meg. Gyűjteni kezdte a helybeli családok régi fotóit, saját költségén száz számra készítette az új képeket. Orvosi feladatai ellátása után önzetlenül talpal, szervez nap mint nap, esténként pedig Maglód internetes honlapját szerkeszti éjszakáig. Véleménye szerint a következő évtizedekben az informatika forradalmára lehet számítani. Felpörög minden, s aki nem képes az új hullámhosszra állni, az lemarad. Azért dolgozik a honlapon, hogy a világ elé tárja Maglód értékeit. A Maglód weblapon "Az emberek, sorsokban" éppen azokat a falubelieket mutatja be, akikről meglehetősen keveset tud a közvélemény, és akiknek élete valóban különleges.

   "Maglód-nyaraló körzeti orvosa" című, 1978 szeptemberében, Juhász Róbert róla szóló cikke még napjainkban is aktuális, egy részlet az írásból: "Nem könnyű egy olyan ember, aki mindig valami mást, mindig valami újat, mindig valami jobbat szeretne. Az ilyen embertől nem lehet nyugodni. Mindig találnak valami változtatni valót... Élesztő emberek, kelni kell velük... - Ha kezdeni tudnám, újból, újra csak így kezdeném. Kérdem: - ismeri-e ezt a Gabriel Péri Aragonnak szóló versét, amiből idézett. Nem kapok választ, föltehetően önmagától kérdezett valamit s észre sem vette, hogy hangosan válaszolt a kérdésére. Nem nekünk felelt, magának". Minden korban és minden községben szükségeltettek és voltak megszállott, igazán közösségi vénájú személyiségek. Ilyen Maglódon dr. Móczár István.

   Dr. Móczár Istvánt lehet szeretni vagy nem szeretni, de nem lehet őt nem ismerni vagy nem elismerni, mert a Hazafias Népfront nevéhez kapcsolódó '70-es és '80-as évekbeli útépítő és fásítási programja és az általa szervezett "zöld mozgalom" eredményei senki elől sem maradtak rejtve. 1990-ben, a rendszerváltást követően a legnagyobb -, ahogy mondani szokta - marketing munkája a központi orvosi rendelő építése volt. Időközben több orvosi szakágból szerzett szakvizsgát. Soha nem számolja, hogy nyugdíjáig mennyi ideje van még hátra. Ma is tele van tervekkel, ötletekkel. Különösen sokat tett Maglódért a településfejlesztési ambíciójával. Felesége Maglódon tanított évtizedekig és megkapta a 30 éves jubileumi tanári elismerését. Nyugdíjasként unokáit felügyeli.

   2012. február 19-én töltötte be a 70-ik születésnapját. A tőle megszokott hittel és ambícióval dolgozik orvosként, képviselőként, könyvíróként. Azt vallja, hogy nem az évek száma számít, hanem az akarat, a tenni akarás, az elérhető tervek megvalósítása, a rövid célkitűzések, amelyek kelesztik, vagy regenerálják az embert. Mindezeket az ambíciókat a nyugodt családi háttérnek köszönheti, feleségével szeretetben él.

Dr. Móczár István
Maglód, 2012. július 15.