Curriculum vitae
Ars Poeticám
A Móczár család
Dr. Móczár Istvánné
Dr. Móczár Katalin
Családi fotók
A Móczár rendelő
A minószi Atlantisz - I.
Európa Atlantisza - II.
europaatlantisza.com
Legendák földjén
TV, rádió
50 tipp Atlantisz mellett
The Ring of Minos
Chrissi-sziget kalandtúra
LiLLi.hu könyváruház
Belépés
Bejegyzések megtekintése
Új bejegyzés
Regisztráció
 
A pillanat képei:

   

   Dr. Móczár István a gyermekkorát a Békés megyei Dévaványa–Kéthalom településen töltötte. A pusztai élet nagy hatással volt személyiségének alakulására. Édesapja 1937-ben évben kezdte el a Sárrét e szegletében a néptanítói pályafutását. Ezermester volt. A "Szeme a távolsághoz, füle a csendhez szokott" – írta róla a Békés megyei lap.

   A kéthalmi tanító két gyermeke közül László mérnök, István orvos lett. Szeghalmon érettségiztek 1962-ben. 1962-ben bevonul katonának, majd három évig az Pécsi Uránbányában dolgozott operátorként. Sok tapasztalatot szerzett ezekben a nehéz években. 1974-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Feleségét, Bánki Zsuzsát főiskolai hallgatóként ismerte meg Pécsett, és 1970. december 31-én házasodtak össze. Lányuk, Katalin, 1974. július 3-án született Győrben, ahol édesapja elkezdte az orvosi pályafutását, de rövidesen a Budapest melletti községbe, Maglódra költözött családjával körzeti orvosnak. 1974. július 1-én, életpályájának második szakasza Maglódon folytatódik tovább. Vadonatúj praxist kapott, de számos hiányosság miatt évekig tartó „harc” következett a helyi tanáccsal. Nem volt telefon, földút vezetett a rendelőhöz, az ásott kút és az emésztő beomlott, a lakás bejáratához „elfelejtettek” lépcsőt építeni. A számos anomália nem vette el a kedvét a munkától, sőt tettekre ambicionálta. Nem csoda, hogy hamarosan kézbe vette saját sorsának alakítását. 1974 őszén a helyi Micsurin téeszben kinevezték üzemorvosnak, így beosztása üzem-körzeti orvos lett. Más üzemeknél is látott el feladatokat, és a gyümölcsöző kapcsolatnak meg lett a jótékony következménye. A téesz EKG-ét vásárolt a praxisnak, utat épített a rendelőhöz a doktor szervezésével, lassan a tanács által elmaradt beruházásokat a cégek fejezték be. Közben – 1976-ban – tanácstagnak választották, és folyamatosan a dolgozott testületben a rendszerváltásig. Két szakbizottságnak volt az elnöke: egészségügy és környezetvédelem. Ebben az időszakban választották meg a nagyközség Hazafias Népfront elnökének, 10 évig töltötte be ezt a tisztséget. Közben a pest megyei népfront bizottságában és később elnökségében is dolgozott. Beválasztották az Országos Hazafias Népfront elnökségébe, ahol környezetvédelem és egészségügy szervezésével bízták meg. Számos kitüntetést kapott, függetlenségét nem adta fel.

   A Magyar Tudományos Akadémián 1988-ban alakult meg a Magyar Környezetvédelmi Egyesület (MKvE), amelynek szintén alapító tagja, a rendkívüli ülés levezető elnöke volt. 1989-ben megalapította az MKvE maglódi csoportját. 2004. október 19-én, Budapesten dr. Móczár Istvánt "lovaggá avatják" és a "Zöld Gondolat Lovagrend tagja" címet viseli. 2005. április 22-én, a Föld Napján újjá szervezi a maglódi egyesületet.

   Felesége, dr. Móczár Istvánné (Bánki Zsuzsa) 1975 óta a helyi iskolában orosz-történelemszakos tanárként dolgozott. A rendszerváltás átmeneti éveiben hat évig a maglódi központi iskola igazgatója volt.

   A rendszerváltás idején a legtöbb szavazattal bekerült az önkormányzat testületébe. Új perspektíva nyílott meg előtte, főleg falufejlesztés területén tevékenykedett eredményesen döntéseknél számos javaslatát figyelembe vették. Álma valósult meg, amikor szervezésével megépült 1991-ben a Központi Orvosi Rendelő Maglód központjában. Az 1990-es évek elején az önkormányzat egészségügyi bizottság elnökeként tevékenykedett az új gyermekorvosi státuszokért, a rendelők hálózatban működő számítógépes rendszerének kiépítéséért. Az önkormányzati testületben, 1994-ben, 12 évig a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként igen eredményes volt a munkássága. Számos beruházásnak volt ötletadója, amely egyben megalapozta Maglód várossá válását (pl. M0-s autópálya Déli csomópontja, AUCHAN stb.) A közéleti tevékenységének ezt az időszakát tartja életének a legeredményesebb periódusának. 2006 óta – nyugdíjas. 2010-ben újból beválasztották önkormányzat képviselőtestületében. Városfejlesztési, Üzemetetési bizottság elnökeként dolgozik a testületben.

   Orvosi munkáját sem hanyagolta el, számos területen végzett tudományos munkát. A számítógépes adatfeldolgozásban – az országban – elsők között kezdte el a praxisának felmérését, s gyakorlatilag a később beszerzett műszerei mind PC-kapcsolatot igényeltek. Részt vett a praxisával egy nemzetközi pályázaton, amely 550 magasvérnyomásban szenvedő betegét ABPM készülékkel (24 órás vérnyomásmérő) szűrt ki és vett gondozásba. A hozzá tartozó számítógépes kezelést is hamar elsajátította. 1998-ban háziorvostanból, 1999-ben üzemorvostanból szerzett szakvizsgát.

   1989-ben a "Maglód újság" alapítója, elsőként hozta létre Maglód honlapját. Több generációt átfogóan fényképeket gyűjtött össze, néprajzi értékeket fotózott le, riportfilmeket készített idős emberekkel a település múltjáról, az ott élő emberek szokásairól. Az általa is szerkesztett „Maglód a harmadik évezred küszöbén” című könyv társszerzője, a könyv ötletgazdája, az összegyűjtött régi és új képek töltik ki a reprezentatív albumot. A könyv hátsó oldalán - mellékletként - egy általa szerkesztett CD-ROM-ban, több ezer fotót helyezett el.

   Számos hobbija közül a régészet területén, és a minószi kultúra felkutatásában ért el eredményeket. Ars poetica-ja: "Munkája során szintetizálja a könyvtári kutatómunkát a régészeti kutatással, a fotózással és a filmezéssel. Nemcsak a romok felkutatását, hanem a leletek mélyebb megismerését, értelmezését is feladatának tartja. Különösen születési helye, Kéthalom és a mediterrán tájegységeiben fellelt neolitikus tárgyak hasonlósága késztette arra, hogy jobban megismerje a párhuzamok hátterét. Miközben kutatási céllal végigjárta az Égei-tenger legfontosabb régészeti lelőhelyeit, lassan a minószi kor szerelmese lett."

   2000-ben a Budapest tévé is sugározta első filmjét, amely "A minószi Atlantisz rejtélye" címet kapta és minószi kultúráról adott áttekintést. Ennek folytatásaként, 2004. december 01-én az Articsókában, sajtótájékoztatón mutatták be második színes albumát a Budapest Print gondozásában. Dr. Móczár István „A minószi Atlantisz rejtélye” című reprezentatív könyve szintén sikeres lett. A történelmi, régészeti munkájában a szerző saját fotóit mutatta be. Előszót Kiszely István professzor, ajánlást Szepes Mária írónő írta. 2009-ben megjelent a közel 500 oldalas könyve, amely már tudományos igényességgel íródott, „Európa Atlantisza” címmel. Utazásai során olyan fotó és film anyagok birtokába jutott, amelyeket elsőként publikált, mint a spanyolországi Cogul-barlang helyszínének bejárásával, vagy a New York The Metropolitan Museum of Art (MET) két értékes műtárgyának bemutatásával. Az engedélyezés hosszú időt vett igénybe! Több újság, tévé és rádió készített vele riportot, melyeknek keretében ismételten kifejthette nézetei a minószi kultúráról. 2010 tavaszán „Névjegy másképp” címmel készített vele az ECHO tévé egy reprezentatív riportfilmet, amelynek hátterében a szerkesztők korábbi tévé filmét mutatták be. A riportban lehetősége volt a téma részletesebb kifejtésére. Negyedik könyve előreláthatólag 2013-ban jelenik meg. Címe: Minósz király gyűrűje (The Ring of Minos), de a cím még változhat. Egy valóságban létező – négyezer éves – arany pecsétgyűrű történetét dolgozta fel társszerzők bevonásával. Az albumot saját fotóival illusztrálja.

   Lánya, dr. Móczár Katalin követte édesapja hivatását: az orvosi pályát. Dr. Móczár Katalin 2003. március 1-től, átvette a praxis vezetését, és háziorvostanból szakvizsgát szerzett. Szakdolgozatát "Pollenallergia egy maglódi praxisban" címmel írta. Édesapja alkalmazottként dolgozott a lánya mellett. Feladatokat jól megosztották egymás között. Ezt a korszakot tartja életének legszebb időszakának. Dr. Móczár Katalin, 2001. augusztus 25-én házasságot kötött dr. Atkári Bencével, aki sebész adjunktusként dolgozik Angliában. 2005. augusztus 1-én megszületett kisfiúk, Atkári Benjámin, 2007. november 24-én, kislányunk, Atkári Maja Sára. A gyermeknevelés mellett a Budapesti Corvinus Egyetem orvos-közgazdász képzését fejezte be, és második diplomát szerzett. Szakdolgozat címe: "Infokommunikációs technológiák az egészségügyben". 2009 őszén elkezdte a harmadik diploma megszerzését foglalkozás-egészségügyi szakon. 2010 májusában megszerezte az üzemorvosi szakvizsgát is. Katalin időközben elhelyezkedett fővárosi Amerikai Klinikán (FirstMed Center Kft. Budapest). Nagy kihívás volt számára a speciális feladat ellátása, de bátran megoldja a rábízott feladatokat. Az angol–francia nyelvet jól beszéli, így más nemzetek (főleg amerikai, angol) betegeit gyógyítja gyermekei nevelése mellett.

   Talán nem véletlennek tudható be, hogy maglódi praxis lélekszáma jelentősen megnövekedett. Dr. Móczár Katalin 2011. június 1-el visszaadta édesapjának átruházott praxist. Nincs az a szülő, aki gyermekének boldogságának útjába álljon. Így tett ő is! A megnövekedett feladatok miatt döntött úgy, hogy dr. Megyesi Edina 2011. június 1-től főállású háziorvos-alkalmazottként dolgozzon dr. Móczár István ügyvezető háziorvos felügyelete mellett váltott műszakban.

   Dr. Móczár István 2012. május 1-től átadta a praxisjogot dr. Megyesi Edina háziorvosnak, és ugyan ettől a naptól kezdve a foglalkozás-egészségügyben tevékenykedik tovább üzemorvosként főállában. A két háziorvos között létrejött szerződés értelmében dr. Móczár István háziorvos az év minden szerdáján, 8-12 óráig a volt praxisában helyettes háziorvosként is dolgozik, szükség esetén további helyettesítéseket is vállal. Úgy véli, hogy a háziorvosi teendők folyamatos frissítésével tudása gyarapodik, s ennek megfelelően képzéseken is folyamatosan részt vesz. (A volt cége átalakult: Dr. Móczár István és Tsa Kft néven lett bejegyezve).

   2012. február 19-én töltötte be a 70-ik születésnapját. A tőle megszokott hittel és ambícióval dolgozik orvosként, képviselőként, könyvíróként. Ars poeticája: az élet sója a munka! Ehhez a tevékenységéhez a hátteret szeretett felesége, Zsuzsa, és Katalin lánya és gyermekei biztosítják. Közel 40 év Maglódon nem nagy idő. Bár a képek már megsárgultak, s minden állandónak tűnik, de nem így van. Az élet minden napja valósággal harccal telik, magunkkal és másokkal szemben...

Üzemorvosi rendelés:
Szerda: 8-13-ig

Rendelő: 2234. Maglód, Rákóczi u. 7.

Telefonok: 06309-492-240 (folyamatos elérhetőség), vezetékes: 0629-326-346, ápolónő (Pető Jánosné Irénke) 0629-326-957

Email: moczar.istvan@rendelo.com , moczar@hu.inter.net

Maglód, 2012, október 15.