Curriculum vitae
Ars Poeticám
A Móczár család
Dr. Móczár Istvánné
Dr. Móczár Katalin
Családi fotók
A Móczár rendelő
A minószi Atlantisz - I.
Európa Atlantisza - II.
europaatlantisza.com
Legendák földjén
TV, rádió
50 tipp Atlantisz mellett
The Ring of Minos
Chrissi-sziget kalandtúra
LiLLi.hu könyváruház
Belépés
Bejegyzések megtekintése
Új bejegyzés
Regisztráció
 
A pillanat képei:

   
   Dr. Móczár Katalin (Győr, 1974. július 3.)

   Győrből három hónapos korában került Maglódra 1974-ban. Édesanyja a helyi iskolában orosz-történelem szakos tanár, édesapja körzeti orvos. Az általános iskolát Maglódon fejezte be, majd a budapesti Radnóti Gimnáziumba került 1988-ban. Jeles eredménnyel érettségizett 1992-ben. Még ebben az évben felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre és tanulmányait 1998-ban fejezte be "summa cum laude" eredménnyel. 1998-2000 között a SOTE Háziorvosi Tanszéken dolgozott rezidensként. 2000 decemberében eredményes licence vizsgát tett. 2001. január 1-től édesapja mellett dolgozik házi-szakorvosjelöltként a maglódi praxisban. Szakdolgozatában a maglódi pollen-betegségek etiológiáját dolgozta fel. 2003-tól háziorvostanból jelesre vizsgázik és átveszi a praxis vezetését. Édesapja alkalmazottként dolgozik tovább a Bt-ben.

   Pályakezdő orvosaink

   A Maglód újságban 1999 nyarán új sorozatot indítottunk, amelyben sikeres maglódi fiatalokról számoltunk be. Ezek a fiatalok gyermekkorukat, diákéveiket a maglódi iskolában töltötték. A későbbi teljesítményeiket az alma mater alapozta meg. Most, illetve a következő számban két fiatal hölgyet mutatunk be, akik az orvosi pályát választották, és Maglódon dolgoznak. Közös bennük, hogy mindkettőjük édesanyja évtizedek óta a maglódi iskola pedagógusa. A két orvosnő a budapesti Semmelweis Orvostudományai Egyetemen (SOTE) végezte el tanulmányait.

   A riport

   1974. július 3-án született Győrben. Három hónapos volt, amikor szüleivel Maglódra érkezett. Édesanyja a helyi iskolában tanárként, édesapja körzeti orvosként kezdte el pályakezdő munkáját Maglód-nyaralón. Gyermekkorát, iskoláit Maglódon töltötte és korán kapcsolatban került a rendelőben megforduló betegekkel. Első kérdésem is ezzel kapcsolatos.

- Édesapádnak köszönhetően lettél orvos?

- Lassan érlelődött bennem, hogy az orvosi pályát választom. Ennek a csodálatos hivatásnak számtalanszor tapasztaltam az árnyoldalát is, amikor bizonyos esetekben indokolatlanul bántották édesapámat. Szüleim részéről soha nem tapasztaltam, hogy befolyásoltak volna a döntésemben, viszont idejekorán az asztalomra tették az emberi testtel és lélekkel kapcsolatos könyveket. A hátteret biztosították nekem, hogy sikeresen elvégezhessem az egyetemet.

- Beszélj tanulmányaidról!

- Maglódon jártam óvodába és iskolába. Nagyon szerettem a diáktársaimat, sajnos szétsodort bennünket az élet. A Radnóti gimnáziumban érettségiztem, és itt határoztam el, hogy az orvosi hivatást választom. Érettségi után rögtön felvettek a SOTE-re. Orvos avatásomra 1998-ban került sor és "summa cum laude" eredménnyel végeztem. Ezután két évig a SOTE Háziorvosi Tanszékén voltam rezidens orvos, majd 2000. decemberben a szakorvosi licence vizsgát is eredményesen megszereztem.

- Miért lettél háziorvos?

- Sokáig vonzott a klinikák és kórházak világa. Nagyon sok negatív hatás érte a szakmát az elmúlt évtizedekben. Minden átalakulóban van, nehezen látni a megoldást. A háziorvosi rendszerben viszont történtek pozitív előrehaladások, mint pl. a privatizáció. Nagyobb ma a mozgástere a háziorvosnak, mint egy kórházi kezdőorvosnak. Ha valakit tényleg szívből érdekel a szakma, bármit elérhet, akár egyetemi oktató is lehet háziorvosként.

- Sokan megkérdezhetik Tőled, hogy édesapád árnyéka nem zavar-e a kibontakozásban, hiszen évtizedek óta praktizál Maglódon és a politikai élet ismert szereplője?

- Nem hiszem, hogy nekem is az Ő életútját kellene végig járnom. Bár fáradhatatlan lelkesedése Maglódért engem is nagyon megfogott. Gyermekkorom meglehetősen mozgalmas volt. Nekem most a legfontosabb feladatom, hogy a rám bízott és átadott stafétabotot tovább vigyem. Szakmailag fejlődjek, és saját magamat adjam, megtaláljam az alaphangot a maglódi betegekkel, akiket nagyon tisztelek. Ebben a kérdésben van mit tanulnom édesapámtól. Szakdolgozatomat az egyetemen a maglódi lakosság pollen okozta allergiás megbetegedéseiről írtam. Alaposan beástam magam a témába, így nem ismeretlen számomra a maglódi praxis. Nagyon fontosnak tartom, hogy Maglódon minden orvos számítógépen dolgozik. Ez a jövő! Rengeteg időt lehet megtakarítani az adminisztráció csökkentésével, ugyanakkor lehetőség nyílik a betegségek okainak kutatására is. A háziorvosi szakvizsga után az íriszdiagnosztikát is szeretném elsajátítani. A szem a lélek tükre! Pontosabban a szem íriszéből sok mindent le lehet olvasni. Meg lehet előzni bizonyos betegségek kialakulását.

- Befejezésül magánéletedről kérdezlek.

- Még nem vagyok férjnél. Nagyon szeretek olvasni, zenét hallgatni, kertészkedni és utazni.

- Kívánom neked, hogy érezd jól magad Maglódon! Sok sikert kívánok a munkádhoz!

- Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra.

  

Dr. Patkós József

  

A Szerkesztő megjegyzése:Dr. Móczár Katalin, 2001. augusztus 25-én kötött házasságot dr. Atkári Bencével, aki - jelenleg - Angliában dolgozik sebész adjunktusként. 2003-tól háziorvostan szakorvos és a maglódi praxisban dolgozik. 2005. augusztus 01-én megszületik kisfiúk, Atkári Benjámin, 2007. november 24-én, kislányunk, Atkári Maja Sára. Gyermeknevelés mellett a Budapesti Corvinus Egyetem orvos–közgazdász képzését is befejezi, majd 2010. május 25-én, foglalkozás-egészségügyi szakon megszerzi harmadik diplomáját. Angol és francia nyelven beszél. 2011. év fordulatot jelentett a Móczár praxisban. Úgy döntött, hogy lakóhelyén, Budapesten helyezkedik el. Így lett a FirstMed Center Kft alkalmazottja. Létrehozza saját vállalkozását: Amadeus Medical Kft néven. A praxisjogot visszaadja édesapjának. A maglódi praxis is új nevet kap: Dr. Móczár István és Tsa. Kft néven. Móczár István újból – teljes joggal –, 2011. június 1-től dolgozik a praxisban, helyettesítő főállásban dr. Megyesi Edina háziorvostan szakorvossal. 2012. május 1-én átadja a praxisjogot dr. Megyesi Edina háziorvosnak és főállásban üzemorvosként dolgozik tovább. Régi praxisához is hű maradt, mert minden szerdán (8-12 óráig) háziorvosként helyettesít, szükség esetén további helyettesítéseket is vállal.

Linkajánló:
http://drtudakozo.hu/orvos-adatbazis/orvosok...
http://www.firstmedcenters.com/team.php
http://www.firstmedcenters.com/pictures/texts/magaz...


   Marketingkutatás házi dolgozat
Beteg megelégedettségi kérdőív felnőtt háziorvosi praxisban
Dr. Móczár Katalin
Budapesti Corvinus Egyetem Orvos-közgazdászlevelező képzés, IV. félév

  

   Maglód Pest megyében, Budapest közelében található, az utóbbi években rohamos növekedésnek induló település, valaha volt nagyközség, 2007 augusztusától város. A dolgozat egy maglódi felnőtt praxis új betegeinek igényfelmérésével, megelégedettségi vizsgálatával foglalkozik. Praxisom lélekszáma az új, zömében Budapestről kiköltöző páciensekkel kb 10 %-al nőtt 3 év alatt. Ezt megelőzően évekig alig-alig volt növekedés, főként idősebb-középkorú betegeink szokásai, hagyományai, elvárásai ismertek voltak. A betegekkel személyes kapcsolatot építettünk ki, sokan évek-évtizedek óta ismert látogatói voltak a rendelőnek. Az ezredfordulóra azonban változást hozott. Igen nagyarányú kivándorlás kezdődött a fővárosból, új lakónegyedek születtek. Az új beköltözők általában megtartották budapesti munkájukat, ingázóvá váltak, orvoshoz fordulási szokásaikat a sietség, lényegre törés, munkaidejükhöz igazítás határozta meg. A betelepülők tehát más orvoshoz fordulási szokásokat hoztak magukkal, más elvárásokkal érkeztek. Megfigyelésünk szerint a fővárosban magasabb műszerezettségi szinthez, szélesebb körű alapellátáshoz, a falusiashoz képest talán személytelenebb orvos-beteg kapcsolathoz szoktak. A rendelőben egyre kevesebb az idő az elvárások széleskörű felmérésére, hiszen szűkre szabott az idő és nem mehet a betegellátás rovására. Az igények, tapasztalatok feltárásához ezért egy kérdőíves kutatás nagyban hozzájárulhat, segítségével feltehetően pontosabb eredményt kapunk, mint a "várótermi hírek" értelmezésével.

   A terv hátteréül a körzetben 2 éve működő internetes hálózat szolgál. Az Internettel rendelkező és arra igényt tartó betegeknek hetente küldünk hírlevelet az aktuális védőoltásokról, járványokról, szűrővizsgálatokról, vagy rövidebb egészségügyi felvilágosító cikkeket olvashatnak. Az interaktivitás jegyében pedig a betegek e-mailben fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel, ezzel is megkönnyítve a kommunikációt, csökkentve a váró zsúfoltságát. Ez adta az ötletet, hogy a hozzánk forduló új betegeket akár e-mail útján is megismerhetjük. A vizsgálat célcsoportja az utóbbi 3 évben beköltözött lakóké/háztartásoké, akik e-mail címmel rendelkeznek és ezt valamely rendelői találkozáskor rendelkezésünkre bocsátották. A havonta lejelentendő adatainkból kiderült, hogy közel 200 új betegről van szó, amely 44 E-mail címet jelent, pár esetben háztartásonként egynél többet. Bár a kartonokból sok adat rendelkezésre áll (életkor, krónikus betegségek), az erre vonatkozó kérdéseket mégis fontosnak tartom a kérdőívben is szerepeltetni a könnyebb feldolgozhatóság miatt.

   Mit várunk a megkérdezéstől? Az internetes kutatás eredményként a változó igényekhez is alkalmazkodni tudjon a körzet ellátó személyzete, de nem utolsósorban a betegekkel kialakított viszont is jobbá, bizalmasabbá teheti egy ilyesfajta kezdeményezés.

   Érdekes lehet a régebben körzethez tartozó betegek igényfelmérése is a későbbiekben, hátha az új idők új szokásokat honosítottak meg az ő körükben is, de a jelen felmérés csak az új páciensekre vonatkozik.

   Mivel a válaszadók otthon, feltehetőleg sietség nélkül tölthetik ki a kérdőívet, érdemes időigényesebb nyitott kérdéseket is feltenni, amelyek sokkal finomabban körvonalazzák a felmerülő igényeket, meglévő tapasztalatokat. Érdekes lehet a családok szerkezete (a két leggyakoribb családszerkezet a fiatalok egy vagy két gyermekkel, illetve idősebb párok már "kirepült" utódokkal, azaz 1 vagy maximum. 2 generációs kiscsaládok), a válaszadók foglalkozása, orvos látogatási szokásaikra vonatkozó kérdések, ezzel kezdjük a kérdőívet. Majd konkrét, a körzet sajátosságaira vonatkozó kérdések következnek, ezek szelektív zárt kérdések pontszámokkal, végül nyitott kérdéseket intézünk a betegek javaslataira vonatkozóan.

  


   Igényfelmérő kérdőív

  

   Kedves Betegünk!

   Szolgáltatásunk minőségének és együttműködésünk javítása érdekében kérem, töltse ki az alábbi kérdőívet. Az adatok a körzet használatában maradnak, nem adjuk ki más szolgáltatónak. Mivel a személyes véleményére vagyunk kíváncsiak, fontos, hogy az érzései szerint válaszoljon. A kérdőív kitöltése nem kötelező! Együttműködését köszönjük.

[Kérdőív letöltése PDF formátumban]

  

1. Neme
2. Kora 3. Egy háztartásban élők száma (Önnel együtt)
4. 18 év alatti gyermekek száma az Ön háztartásában
5. Munkája, napközbeni foglalkozása Maglódhoz köti-e?
6. Előző lakóhelye település típusa szerint (pl. falu, kisváros, város, főváros)
7. Előző lakóhelyén évente kb. hányszor kereste fel háziorvosát?
8. Az elmúlt évben kb. hányszor kereste fel körzetünket személyesen?
9. Van-e olyan idült betegsége, amely miatt rendszeres háziorvosi kontrollra van szüksége?
10. Ön vagy egy háztartásban élő rokona igényel-e rendszeres házi ápolást? (Nővéri vagy orvosi házi ellátást)
11. Kb. mennyit költ havonta receptköteles gyógyszerekre? (fogamzásgátló tabletták nem tartoznak ide)
12. Az utóbbi évben volt-e kórházi kezelése, műtéte?
13. Végez-e Ön rendszeres testmozgást?

  

   Kérem, a következő (14.-27.) kérdésekre 1-től 5-ig adjon pontokat.1 a nem megfelelő, 5 a kiváló minőségű szolgáltatást jelenti.

14. A rendelő személyzete által telefonon adott információ pontossága
15. Telefonos felvilágosítás stílusa
16. Beteg előjegyzési rendszer működése (kapott időpontban bejut-e?)
17. A váróterem hangulata, berendezése
18. A rendelő hangulata, berendezése
19. A rendelő műszerezettsége (amennyire megítélhető)
20. A nővér stílusa, modora
21. Az adminisztrátor stílusa, modora
22. Az orvos stílusa, modora
23. Az orvos szakmai felkészültsége
24. Betegségével kapcsolatos információk, felvilágosítások, tájékoztatások érthetősége
25. Heti hírlevél hasznossága
26. Rendelésen az Önre fordított idő hossza (el tudott-e mindent mondani betegségével, állapotával összefüggésben)
27. Házhoz hívás esetén az ellátás érkezésének gyorsasága

  

   Kérem, a következő kérdésekre adjon rövid, szöveges választ!

28. Mi alapján választotta praxisunkat?
29. Tapasztalatai alapján milyen változtatásokat javasol Ön:
a.) a rendelő/váró berendezésével
b.) a rendelő műszerezettségével
c.) a személyzet megjelenésével
d.) a személyzet szakmai felkészültségével kapcsolatban?

  

   Ön a kérdőív végére ért. Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat.

   A Dr. Móczár és Tsa. Háziorvosi BT. munkatársai.